Akromioklaviküler Eklem Çıkığı

Akromioklaviküler Eklem Çıkığı

Omuz bölgesi kemikleri humerus, skapula ve klavikula olarak 3 tanedir.

Köprücük kemiği "klavikula" ile kürek kemiği "skapula" eklemleşir. 

Kol kemiği "humerus" kürek kemiği "skapula" ile eklemleşir.

Omuz yaralanmalarında köprücük kemiği ile kürek kemiği arasındaki 

bağlarda zedelenme olursa; eklem aralığı röntgende artar.

 

Tedavi seçimi bu artışın derecesine bağlıdır: 

Ağrı ve ödem için ilaç verilir.
Kol askısı ve bandaj ile eklem desteklenir.
Gerekirse ameliyat edilerek tedavi yapılır.