İlizarov Yöntemi

İlizarov Yöntemi

lizarov metodu, kemiğin ince teller ve çemberlerle tesbit edildiğ bir sistemdir.Bu yöntem kemik kayıplarını yerine koyma ve deformite (eğri) kemikleri düzeltme ve uzatmada kullanılır.

lizarov metodu, kemiğin ince teller ve çemberlerle tesbit edildiğ bir sistemdir.Bu yöntem kemik kayıplarını yerine koyma ve deformite (eğri) kemikleri düzeltme ve uzatmada kullanılır. Bu girişimler, doğumsal hastalık, kemik kayıpları veya travmalar sonrası gelişen kol ve bacak eşitsizlikleri olan çocuk yada erişkin hastalara (3-70 yaş arası) uygulanabilir. Bu işlemde cerrahi girişimle kemik kesilerek tedrici olarak uzatılır ve uzatma bölgesinde yeni kemik oluşumu (osteogenezis) gözlenir. Bu şekilde kemik kendi uzunluğunun % 15 ila 100'ü arasında uzatılabilir.

EKSTREMİTE UZATMA METODU AŞAMALARI

1. AŞAMA: KONSÜLTASYON ve İLK DEĞERLENDİRME
Tedavi için başvuran hastalara gerekli muayene yapılır. Uygun röntgenleri çekilerek gerekli testler istenir. Eğer cerrahi tedavi düşünülürse, ekip ve hasta uygun tüm tedavi alternatiflerini tartışır ve en uygun cerrahi tekniğe karar verilir.

2.AŞAMA: CERRAHİ
Ameliyat öncesi her hastaya uygun cihaz hasta üzerinde hazırlanır. Ameliyatta bu cihaz teller veya çivilerle hastanın kemiğine tespit edilir. Ameliyat birkaç santimetrelik bir veya iki alandan açılarak yapılır. Kemik kesimi yapılırken kemik ve çevre yumuşak dokulara en az zarar vermek için azami dikkat sarfedilir.

3.AŞAMA : AMELİYAT SONRASI TEDAVİ ve REHABİLİTASYON
Uzatma genellikle ameliyat sonrası 1. hafta başlatılır. Ortalama günde 1. mm. kemik uçları birbirinden ayrılır. Hastalar genellikle 3-7 gün gözetim altında kalırlar. Karmaşık vakalarda ise, daha uzun süre yatmaları gerekebilir. Rehabilitasyon, ameliyat sonrası 1. veya 2. gün başlanır. Rehabilitasyonun amacı eklem açıklığını koruyabilmek için kasları gergin tutmaktır. Ayakta durma ve ameliyatlı bacağın üzerine yük vermeye ve yürümeye ameliyat sonrası birkaç günde başlanır.
Hasta taburcu edildikten sonra, fizik tedavi programı tedavinin en önemli basamağıdır. Karmaşık vakalarda gerekirse yatırılarak da fizik tedavi uygulanabilir. Tüm hastalar okul, iş gibi günlük aktivitelere devam etmeleri için teşvik edilir. Cihaz ile yürüme ve duş almaya da (dezenfektan maddelerle) izin verilir.

4.AŞAMA : KEMİK SERTLEŞMESİ
Ekstremite gerekli uzunluk ve düzgünlüğe erişince herhangi bir ayarlama yapılmaz. Oluşan yeni kemiğin yeterli güce eriştiğine karar verildiğinde lokal veya genel anesteziyle cihaz çıkartılır. Koruma amacıyla 1 veya 2 aylık bir alçı ya da ortez (plastik breys ) uygulaması yapılır.

 

​​​​​​