Skolyoz ve Dişler

Torakal bölgeyi etkileyen skolyozlarda, başı vucudun orta hattında tutabilmek için; omurgada oluşan kompansatuar eğriliklerde alt ve üst çene kemiğinde açılanma olur ve kapanma kusuru ve dişlerdde dizilim bozukluğu meydana gelir. Dikkatli bir muayenede çene kemikleri arasındaki asimetri ortaya koyulabilir. Çocuklarımızda dişlere tel uygulaması gerekiyorsa Skolyoz tedavisi ile birlikte dişlerin ve çenenin ortodontik tedavisinin de yapılması gerekir.

Torakal bölgeyi etkileyen  skolyozlarda,  başı vucudun orta hattında tutabilmek için; omurgada oluşan kompansatuar eğriliklerde  alt ve üst çene kemiğinde açılanma olur ve kapanma kusuru ve dişlerde dizilim bozukluğu meydana gelir.  Hastalarımızın muayenesi sırasında dişteli takılıp takılmadığı sorgulanır. Dişler ve çene kemiğinin kapanması gözlemlenir sorun saptanırsa diş hekimliği ve ortodonti bölümlerine yönlendirilir.

Soldaki resimde skolyozlu hasta başını orta hatta tutmak için sola çekiyor ve çene kemiği ekleminde aşırı sola doğru kayma nedeni ile dişlerde kapanma ve dizilim bozukluğu oluyor.

Dikkatli bir muayenede çene kemikleri arasındaki asimetri ortaya koyulabilir. Çocuklarımızda dişlere tel uygulaması gerekiyorsa Skolyoz tedavisi ile birlikte dişlerin ve çenenin ortodontik tedavisinin de yapılması gerekir.

İstanbul skolyoz okulu' nda  hastalarımızı bir bütün olarak ele alırız; görme durumunun yanı sıra; dişler, ayak basma durumu düz tabanlık, bacak uzunluğu, omuz asimetrisi, pelvis (leğen kemiği) asimetrisi, kemik maturasyonu (kemiklerin büyüme potansiyeli) , D vitamini ve albümin düzeyleri, radyolojik ve skolyometrik ölçümler kayıt altına alınır. Hastalarımızın takipleri bu parametreler üzerinden yapılarak ilerleyen dönemde kanıta dayalı bilimsel çalışmalar için arşivlenir.