Ulusal Makaleler

 1.  

 2. 1. Yıldız, C., Bahçe, M., Başbozkurt, M., Oğur G., Oğuz E., Deveci, S., Gür E., “Cultured Chondrocytes in Monolayer System”, Turkish J Bone and Joint Surg, 3, 88-93;

   

   2. Oğuz, E., Yıldız, C., Kömürcü, M., Köseoğlu, E., Başbozkurt, M., “Isoelastic Prosthesis Arthroplasty in the Proximal Interphalangeal Joint of the Hand”, Turkish J Hand Surg and Microsurg, 6(7), 64-70

   

  3.  Oğuz, E., Yıldız, C., Köseoğlu, E., Yanmış, İ., Kömürcü, M., Başbozkurt, M., “Swansons Silastic Prosthesis Arthroplasty in the Treatment of Hallux Valgus”, Turkish J Bone and Joint Surg, 6-7, 64-69 ; 1999

   

  4.  Oğuz E., Solakoğlu C., Yıldız C., Yanmış İ., Köseoğlu E. Short term follow up isoelastic prosthesis arthroplasty of the metacarpophalangeal joints. Turkish J Hand Surg and Microsurg, 8, 24-26 ;

   

  5.  Oğuz, E., Kömürcü, M., Yıldız, C., Kürklü, M., Ateşalp, AS., “Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ayak Bileği Sorunlarında İlizarov Eksternal Fiksatörü ile Artrodez Uygulamalarımız”, Artroplasti Artroskopik Cerrahi, 14(2), 67-73; 2003.

   

  6.  Baylan O., Oğuz E., Kısa Ö., Albay A., Doğancı L. Pott hastalığı: Bir olgu sunumu ve literatür taraması. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection 18 (4):515-519;  2004

   

  7.  Oğuz E., Şehirlioğlu A. Omurga Enfeksiyonları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Omurga Hastalıkları ve Cerrahisi Özel Sayısı. 2(30);20-26; 2006

   

  8.  Altınmakas M., Oğuz E. Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Omurga Hastalıkları ve Cerrahisi Özel Sayısı. 2(30);49-61; 2006

   

  9.  Oguz E. , Yanmış İ, Kürklü M, Ateşalp AS, Yıldız C, Bikondiler tibia plato kırıklarında artroskopi eşliğinde eksternal sirküler fiksatör uygulamalarımız. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2000

   

  10. Kürklü M, Oğuz E, Yurttaş Y, Bilgiç S, Şehirlioğlu A, Adnexial mass aggrevating the postoperative pain of corrective scoliosis surgery. Romatolojik tıp rehabilitasyon 2007, 18 (4) 150-151

   

  11. Bilgiç S, Ege T, Oğuz E, Şehirlioğlu A. Konjenital skolyozlu olgulardaki kot anomalilerinin posterior enstrümantasyonla yapılan korreksiyon üzerine etkisi. The Journal of Turkish spinal surgery; 19(4): 389-396,

   

  12. Bilgiç S, Ege T, Koca K, Yurttaş Y, Erşen Ö, Oğuz E, Şehirlioğlu A. Denis Tip B torakolomber patlama kırıklarında uzun segment transpediküler fiksasyonun etkinliği. The journal of Turkish spinal surgery; 21(1).39-48, 2010.

   

  13. Emre T, Ege T, Öztürk Ç, Çift H, Oğuz E, Şehirlioğlu A, Osteoporotik vertebra kırıklarının kifoplasti ie tedavisi The journal of Turkish spinal surgery; 21(4).315-324, 2010.

   

  14. Bilgiç.S, Erşen Ö, Demiralp M, Şehirlioğlu A, Demiralp B, Oğuz E, Bilekli B. Adölesan idiopatik skolyoz posterior füzyon uygulanmış hastalarda yaşam kalitesi. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2011;22(3):179-186

   

  15. Bilgiç, T. Ege Ö. Erşen, K.Koca, E. Oğuz, Ali Şehirlioğlu Lomber Patlama Kırıklarında PosteriorFiksasyon. Kısa Segment ve Uzun Segment Pedikül Fiksasyon Karşılaştırması JCAM 2010:1 1-7

   

  16. Ekinci Ş, Erşen Ö, Bilgiç S, Ege T, Şehirlioğlu A, Oğuz E, Kaldırım Ü. Konjenital skolyozda erken tanı ve tedavinin önemi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011;10(4):441-446

   

  17. Bilgiç S, Erşen Ö, Eroğlu M, Ege T, Koca K, Oğuz E, Şehirlioğlu A. Scheuermann kifozunun posterior transpedikler vida ile tedavisi. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54:65-69

   

  18. Erşen Ö, Bilekli B, Bilgiç S, Can N, Oğuz E, İlginç bir yaralanma mekanizması ile gelişen Nadir S4 Kırığı The Journal Of Turkish Spinal Surgery 2012:23 (2) :135-138

   

  19. Erşen Ö, Özyürek S, Ekinci Ş, Bilgiç S, Koca K, Oğuz E, Şehirlioğlu A. Adölesan idiopatik skolyozda distal füzyon seviyesi ile hayat kalitesi ilişkilimidir The journal of Turkish spinal surgery; 21(4).111-116, 2013

   

  20. E Oğuz, Ş Ekinci, Ö Erşen Ergen idiopatik skolyozda radyolojik değerlemndirme ve sınıflama sistemlerinin incelenmesi. TOTBİD Journal 2013

   

  21. Erşen Ö, Bilekli B, Bilgiç S, Can N, Oğuz E, İlginç bir yaralanma mekanizması ile gelişen Nadir S4 Kırığı The Journal Of Turkish Spinal Surgery 2012:23 (2) :135-138

   

  22. Oğuz E. Türkiyede Medikal Sektörün ARGE Merkezi GATA-METÜM, Makale  ARGE Dergisi –Sayı:6  2014