EOS

EOS yöntemi ile klasik röntgen cihazlarının yaydığı radyasyon miktarından %90 daha az bir radyasyon maruziyetiyle skolyoz filmi çekilebilmektedir.

EOS yöntemi ile klasik röntgen cihazlarının yaydığı radyasyon miktarından %90 daha az bir radyasyon maruziyetiyle skolyoz filmi çekilebilmektedir. 

 

 

EOS’un en önemli avantajlarından birisi de tek filmde baştan ayaklara kadar tüm vücut görüntüsünün alınabilmesidir. Çocuk skolyozunda bazen bacaklar arasındaki uzunluk farklılığının skolyozu başlatıcı rolü olduğu bilinmektedir. Bu durumda verilecek bir ayak altı yüksekliği skolyozu çözebilir veya ilerlemesini engelleyebilir. EOS ile bacak kısalığının ölçümü de mümkün olduğu için bu neden kolaylıkla ortaya konabilir.

 

 

Erişkin skolyoz ve deformitelerinde ise diz ve kalça ekleminin önemli rolü olduğu ve omurganın devamı gibi nitelendirilmeleri gerektiği bilinmektedir. EOS grafisi bize omurga ile birlkte bu eklemleri ve eklemlerin omurga ve denge ile bağlantılarını net olarak gösterebilmektedir.­

Özetle, EOS daha az radyasyon maruziyetiyle, skolyozun üç boyutlu daha iyi analizini ortaya koyan ve tedavi seçiminde ve planlamasında daha doğru karalar verebilmemizi sağlayan bir sistemdir.