Skolyoz ve Düz Tabanlık

Nisbeten daha uzun seviyeli ve lomber bölgede eğriliği olan skolyozlu hastalarda ankle valgus adı verilen ve ayak tabanının iç kısmının yere bastığı...

Nisbeten daha uzun seviyeli ve lomber bölgede eğriliği olan skolyozlu hastalarda ankle valgus adı verilen ve ayak tabanının iç kısmının yere bastığı (bir anlamda pes planus = düz tabanlık ) durumuna sıklıkla rastlanır.

 

 

 

Aşağıdaki şekile baktığımızda ayak bilek eklemlerini sanki dış kısımdan bir kuvvet içe doğru ittiriyor gibi görünüyor. Bu şekilde açıklanan durum tabanda çökmeye yol açan "ankle valgus" durumudur yani ayak bileğinde eklemin içe doğru kayması. Görüleceği üzere hafiften şiddetliye doğru 4 seviyede olabiliyor.

 

 

Aşağıdaki resimlerde bur durumun  muayenede nasıl görüldüğünü izliyorsunuz.

                     

İstanbul Skolyoz Okulunda hastalarımızı bütüncül yöntemle değerlendiriyoruz. Skolyozlu olguların çoğunda yukarıdaki duruma çeşitli seviyelerde rastlıyoruz. 

 

Peki bu durumun skolyoza etkisi nasıl oluyor?

Aşağıdaki şekli dikkatle izlediğimizde  a) ayak tabanında içe basma ile bacak ta b) diz bölgesinden içe doğru dönüyor ve diz kapağı seviyesinden iç yöne doğru kayıyor. ve c) bacakta kısalık meydana geliyor. Bu durum d) pelvis =leğen kemiğinde seviye değişikliğine neden oluyor ve legen kemiğine bağlı olan omurgada e) skolyoza sebep oluyor. Oluşan bu skolyoz sonucu f) omuzların seviyesinde de düşüklük meydana geliyor. Bir çeşit zincirleme reaksiyon gibi tabandaki dengesizlikdalga dalga tüm vucudun dengesini etkiliyor ve sorunlara neden oluyor. 

İstanbul Skolyoz Okulu'nda skolyoz tedavisinin bir parçası olarak, bu hastalarımıza yürüme analizi yaparak bilgisayar destekli kişiye özel tabanlıklar yaptırıyoruz. Tabanlık kullanımını ile skolyozun duraklaması ve bir miktar gerilemesi meydana geliyor.

Aşağıdaki resimde sağ ayakta ankle valgus deformitesinin tabanlık öncesi ve sonrasındaki düzelmesi görülüyor.

 

 

 

Yukarıdaki bilgiler skolyozla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarla zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Spinal Station Research Group (SSRG) olarak hastalarımızı bir bütün olarak kayıt altına almakta ve gelişmelere göre yeni yaklaşımlar ortaya koymaktayız aynı zamanda literatürü günü gününe takip ederek gelişmeleri bilimsel ortamlarda paylaşmaktayız.

İstanbul skolyoz okulu' nda  hastalarımızı bir bütün olarak ele alırız; görme durumunun yanı sıra; dişler, ayak basma durumu düz tabanlık, bacak uzunluğu, omuz asimetrisi, pelvis (leğen kemiği) asimetrisi, kemik maturasyonu (kemiklerin büyüme potansiyeli) , D vitamini ve albümin düzeyleri, radyolojik ve skolyometrik ölçümler kayıt altına alınır. Hastalarımızın takipleri bu parametreler üzerinden yapılarak ilerleyen dönemde kanıta dayalı bilimsel çalışmalar için arşivlenir. Gerekli durumlarda tabanlık ve korse tedavileri tek merkezden yönetilir. Tabanlık ve korse ölçüleri alınarak " Dr. ve Protez Ortez Teknisyeni " işbirliği ile tasarım ve üretim yapılarak hastalara uygulanır. Ardışık kontrollerde gerekli restorasyonlar mümkün olan en kısa zamanda yapılır.