Skolyoz ve Gözler

Torakal bölgeyi etkileyen skolyozlarda, eğriliğe kifoz deformitesi eşlik ediyorsa; eğrilik derecesine göre çeşitli derecelerde miyop-astigmat görme kusuru olur.

Torakal bölgeyi etkileyen  skolyozlarda,  eğriliğe kifoz deformitesi eşlik ediyorsa; vucut dengesinin sağlanması adına, hastalar başlarını geriye doğru çekerler. Böylece hastanın başı boyundan itibaren geriye doğru kaykılarak (servikal lordoz),  görme çizgisinin yere paralel durumu bozulur.

Bu durumda  görme gözüklüğü meydana gelir ve eğrilik derecesine göre çeşitli derecelerde miyop-astigmat görme kusuru olur. Bu nedenle servikal lordozu olan hastalarda göz doktoru konsültasyonu isteriz. 

 

 

 

 

Öğrencilere "En arka sıradan tahtayı görüp yazıları rahatça okuyup okuyamadıkları" sorulur.

Eğer sorun varsa göz doktoruna yönlendirilir. 

İstanbul skolyoz okulu' nda  hastalarımızı bir bütün olarak ele alırız; görme durumunun yanı sıra; dişler, ayak basma durumu düz tabanlık, bacak uzunluğu, omuz asimetrisi, pelvis (leğen kemiği) asimetrisi, kemik maturasyonu (kemiklerin büyüme potansiyeli) , D vitamini ve albümin düzeyleri, radyolojik ve skolyometrik ölçümler kayıt altına alınır. Hastalarımızın takipleri bu parametreler üzerinden yapılarak ilerleyen dönemde kanıta dayalı bilimsel çalışmalar için arşivlenir.