Omuz Akromioklaviküler Eklem Ayrılması

Köprücük kemiği ile kürek kemiği eklemleşir. Omuz yaralanmalarında bu eklemi tutan bağlarda zedelenme olursa; eklem aralığı röntgende artar.