EOS

EOS yöntemi ile klasik röntgen cihazlarının yaydığı radyasyon miktarından %90 daha az bir radyasyon maruziyetiyle skolyoz filmi çekilebilmektedir. 

SKOLYOZ RÖNTGENİ

Skolyoz tanı ve tedavi planlamasında, hastaların takip ve dökümantasyonunda vazgeçilmez inceleme yöntemi konvansiyonel röntgen filmi, BT ve MRI dır.