EOS

EOS yöntemi ile klasik röntgen cihazlarının yaydığı radyasyon miktarından %90 daha az bir radyasyon maruziyetiyle skolyoz filmi çekilebilmektedir. 

SKOLYOZ RÖNTGENİ

Skolyoz tanı ve tedavi planlamasında, hastaların takip ve dökümantasyonunda vazgeçilmez inceleme yöntemi konvansiyonel röntgen filmi, BT ve MRI dır.

Skolyoz Ameliyat Öncesi Ve Sonrası

Skolyozum olduğunu nasıl anlarım?  Omurganın 3 planda eğriliği ile karakterize olan, Skolyoz genellikle çocukların anne ve babaları tarafından gözle fark edilir. Sırt bölgesinde bir asimetri olur. Bir omuz veya bir kalça diğerine göre daha yüksekte durur.