Pes planus yani düz tabanlılık, ayağın normalde olması gereken iç uzun kavsinin (medial longitudinal arkın) kaybolarak topuğun dışa doğru kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir. Esnek(fleksible), sert(rijit) ve fizyolojik olmak üzere üç tipi vardır. Esnek düz tabanlılıkta ayağın iç uzun kavsi(medial longitudinal ark) üzerine ağırlık verildiğinde ark çökerken, ağırlık kaldırılınca arkın kavsi tekrar ortaya çıkar. Sert düz tabanlılıkta ise ağırlık taşırken de ağırlık ortadan kalktığında da arkın şekli değişmez ve arkın yüksekliği normalin altındadır.

 

Çocuklarda ayak altındaki yağ dokusuna bağlı olarak 5-6 yaşına kadar doğal bir düz tabanlılık görünümü mevcuttur bu da üçüncü tipi yani çocuklarda fizyolojik düz tabanlılığı oluşturur ve 7. yaşa kadar bu görünümün kaybolması gerekmektedir. Eğer bu yaşlarda ayağın iç uzun kavsi oluşmaya başlamıyorsa pes planus eğilimi olduğunu göstermektedir.

Mostar köprüsü üzerindeki yük, kubbe şekli nedeni ile 
köprünün ayaklarına iletilir.

Benzer şekilde, Ayak tabanının kubbe şeklinde olması, daha fazla yük taşıması ve uzun süre yürüme ve ayakta durmada daha güçlü olmasını sağlar.

Köprünün altındaki şematik resimde ayak tabanında uzanan anatomik yapıya plantar fasia adı verilir. Bu fasianın gerginliği ayak tabanının kubbe şeklinde olmasına en büyük katkıyı sağlayan yumuşak doku desteğidir.