Adölesan idiyopatik skolyozun nedeni hakkında günümüze kadar çeşitli teoriler önerilmiştir. Ancak, D vitamini yetersizliğinin veya eksikliğinin skolyoz üzerindeki etkisi ile ilgili son yıllarda çalışmalar yapılmaktadır. D vitamini eksikliği ve yetersizliğinin, AIS hastaları dahil ergenlerde yaygındır. Hong Kong'da yapılan bir dizi çalışma, bu hastaların % 30'unda osteopeni olduğunu göstermiştir. 25-hidroksivitamin D3 seviyesinin sağlıklı ergenlerde kemik mineral yoğunluğu (BMD) ile pozitif olarak ve AIS hastalarında Cobb açısı ile negatif korelasyon gösterdiği bulunmuştur; Bu nedenle D vitamini eksikliğinin AIS patogenezinde rol oynadığına inanılmaktadır. Ergenlerde yağda çözünen bir vitamin olan K2 vitamininin subklinik eksikliği de yaygındır; bu nedenle, D vitamini eksikliğinin yüksek prevalansının, yağ alımının azalması ile ilgili olması mümkündür. D vitamininin patogenezinde ve AIS'nin klinik yönetimindeki olası rolünü aydınlatmak için ileri çalışmalar yapılmaktadır.

 D vitamini içeren besinler:

  • Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt.
  • Tereyağı
  • Ton balığı
  • Somon.
  • Uskumru.
  • İstridye.
  • Karaciğer.
  • Yumurta sarısı

İstanbul skolyoz okulu' nda  hastalarımızı bir bütün olarak ele alırız; görme durumunun yanı sıra; dişler, ayak basma durumu düz tabanlık, bacak uzunluğu, omuz asimetrisi, pelvis (leğen kemiği) asimetrisi, kemik maturasyonu (kemiklerin büyüme potansiyeli) , D vitamini ve albümin düzeyleri, radyolojik ve skolyometrik ölçümler kayıt altına alınır. Hastalarımızın takipleri bu parametreler üzerinden yapılarak ilerleyen dönemde kanıta dayalı bilimsel çalışmalar için arşivlenir.